Kunstwerken 01 / 02 Kunstwerken 02 / 02

Bedrijfsgebouw in de bouwsector

Powerful Colours

Dit werk bestaat uit heel krachtige lijnen. Eerst van klein naar groot en
dan terug in dalende lijn. Het weerspiegelt het feit dat iedereen even
belangrijk is, maar dat diegene met de meeste kracht en energie
aansturen.

energy of color

Energy of Colours

Dit werk bestaat uit twee verticale stukken. Het effect versterkt nog
extra de kracht van de lijnen. De lijnen vloeien in elkaar over en geeft de samenwerking weer. De lijnen raken in het midden niet. Soms moet je even loslaten om er daarna weer helemaal voor te gaan.

Greet Lenz Greet Lenz aan het werk Greet Lenz

When people meet

Dit werk hangt in de inkom aangezien hier alles start of afgehandeld wordt. Een eerste ontmoeting in combinatie met een tevreden vertrek.

bedrijfsgebouw-bouwsector

Different people work together

Dit werk bestaat uit allemaal mensen die vrij klein overkomen ten opzichte van de grote ruimte, maar die er wel in slagen om de chaos op orde te brengen.

KENNISMAKEN MET GREET LENZ

Wilt u graag kennis met mij maken? Graag! Neem gerust contact met mij op, zodat we kunnen bekijken of een mogelijke samenwerking wenselijk is. Ik kijk er alvast naar uit.

Contacteer mij