World of People

Hier komen mensen samen. De luchtbel rond hen toont de samenwerking aan. Door gebruik te maken van groen leg ik de link met hun logo.

The Construction

Dit toont letterlijk de opbouw van hun logo. Figuurlijk geeft dit schilderij de werking weer: “wij bouwen mee aan jullie opbouw”. Dit aangepast aan de sfeer en de kleuren van de ruimte.

Different Energy

Dit werk geeft de verschillende energieën van mensen weer. Krachtig, zacht, aanwezig. De weerspiegeling is uitgewerkt in verschillende materialen en kleuren. Zeer aanwezig in de vooral witte ruimte om extra energie te geven tijdens de meetings.

People at Work

In dit beeld worden de houdingen en activiteiten van het bedrijf weergegeven. Zowel handenarbeid als denkwerk zijn bepalend. Vandaar ook de verschillende figuren. Aangezien het hier om een mooie, maar vooral ook witte ruimte ging, werd hier met kleuraccenten gewerkt.