Powerful Colours

Dit werk bestaat uit heel krachtige lijnen. Eerst van klein naar groot en dan terug in dalende lijn. Het weerspiegelt het feit dat iedereen even belangrijk is, maar dat diegene met de meeste kracht en energie aansturen.

Energy of Colours

Dit werk bestaat uit twee verticale stukken. Het effect versterkt nog extra de kracht van de lijnen. De lijnen vloeien in elkaar over en geeft de samenwerking weer. De lijnen raken in het midden niet. Soms moet je even loslaten om er daarna weer helemaal voor te gaan.

When people meet

Dit werk hangt in de inkom aangezien hier alles start of afgehandeld wordt. Een eerste ontmoeting in combinatie met een tevreden vertrek.

Different people work together

Dit werk bestaat uit allemaal mensen die vrij klein overkomen ten opzichte van de grote ruimte, maar die er wel in slagen om de chaos op orde te brengen.